CITIBANK NA

• Ubicación: Gral. Alvear 20 - CORDOBA
• Proyecto: Citi Corporate – Suc. Córdoba
• Superficie: 260 m2
• Fecha de contrato: Noviembre 2016

• Ubicación: Roca 740 - ROSARIO
• Proyecto: Citi Corporate – Suc. Rosario
• Superficie: 255 m2
• Fecha de contrato: Noviembre 2016

• Ubicación Tucumán 2644 – SANTA FE
• Proyecto: Citi Corporate – Suc. Santa Fe
• Superficie: 190 m2
• Fecha de contrato: Noviembre 2016